Ние даваме шанс на всеки млад икономист да започне своята
професионална кариера заедно с нашият екип.

Не изискваме стаж.

Изискваме желание, упоритост и взаимност към общите намерения.
М Комуникация участва в проект на Министерство на образованието и науката за създаване на по-добри практически умения на младите хора.
Ученици и студенти от професионалните гимназии и висшите училища получиха възможност да се запознаят с професиите на счетоводителя, финансовия отчетник и на специалист човешки ресурси в М Комуникация, както и да изградят необходимите за това умения, като се включат в програмите „Ученически практики” и „Студентски практики“ на Министерството на образованието и науката (МОН).

М Комуникация е сред работодателите, които с участието си в програмите  подпомагат ученици и студенти да придобият практически опит и експертност в съответствие с нуждите на пазара на труда. Професионалното развитие и бъдещата реализация на младите хора в България са сред приоритетите на нашата компания.

обучение за счетоводство в Благоевград
обучения за счетоводство
обучения за счетоводство

Проектите „Ученически практики” и  „Студентски практики“ се реализират, като партньорство на бизнеса и  учебните заведения на територията на страната и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Практическото обучение се провежда в рамките на 240 астрономически часа в реална работна среда и в изпълнение на задачи, съгласно предварително изготвена програма. След приключването и отчитането на практиката на учениците и студентите се изплаща стипендия.

Повече информация за проекта може да бъде намерена на адрес